Ana Sayfa
  • Daha verimli ve kazançlı işyeri için, daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı

    İş yeri hekimliği, İş güvenliği Uzmanlığı, Risk analizi, Acil eylem planı, Sağlık tetkik ve raporları, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hizmetleri ...

Faaliyet Alanlarımız

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

İş yerinizin tehlike sınıfınıza uygun, A, B ve C sınıfı deneyimli İş Güvenliği Uzmanlarımız ile daha güvenli bir çalışma hayatı oluşturabilmenize destek veriyoruz.

İşyeri Hekimi Hizmetleri

İş yeri hekimi ve hemşirelerimiz, daha sağlıklı bir iş ortamı yaratabilmeniz için çalışıyorlar. İşe giriş ve işe devam portör muayeneleri, ilk yardım eğitimleri, Güzel OSGB ayrıcalığı ve disiplinli hizmet anlayışı ile sunuluyor.

Risk Analizi ve Değ.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı gözetmeksizin, Risk Analizi ve Değerlendirilmesinin yapılması ve Acil durum eylem planlarının hazırlanması yasal bir zorunluluktur. 

İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca, Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. İş veren açısından yaptırılmamış olması sonucunda ciddi para cezaları söz konusudur.

Yerel Haberler